Cách cộng thêm ngày-tháng-năm trong excel vào một ngày bất kỳ

Cách cộng thêm ngày-tháng-năm hoặc chỉ ngày hoặc tháng hoặc nămvào một ngày bất kỳ trong biểu thức excel.

Công thức tổng quát:

=DATE(YEAR(start_date) + add_year, MONTH(start_date) + add_month, DAY(start_date) + add_day)

Trong đó:

  • start_date: một ngày, hoặc một ô chứa giá trị ngày được tham chiếu đến
  • add_year: số năm được cộng thêm vào start_date
  • add_month: số năm được cộng thêm vào start_date
  • add_day: số ngày được cộng thêm vào start_date 

Dưới đây là 3 ví dụ cụ thể cho từng trường hợp:

  • Ví dụ 1: Cộng thêm NGÀY vào start_date

Cách cộng thêm ngày/tháng/năm trong excel vào một ngày bất kỳ

  • Ví dụ 2: Cộng thêm THÁNG vào start_date

goc-kn-09

  • Ví dụ 3: Cộng thêm NĂM vào start_date

goc-kn-10

Ghi chú: đối với trường hợp ở ví dụ 1, chỉ cần cộng thêm ngày thôi bạn chỉ dùng công thức sau sẽ ngắn gọn hơn

= A2 + 3

= A3 + 10

= A4 +  45

=>  Kết quả sẽ tương đương, với điều kiện là A2, A3, A4 phải có kiểu định dạng là DATE

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *