Cách tạo danh sách – list box trong excel

Trong trường hợp bạn muốn tạo một danh sách hay còn gọi là list box trong excel cho người dùng lựa chọn. Giả sử ở cột giới tính ta tạo danh sách gồm 2 lựa chọn “Nam” và “Nữ” ta làm như sau:

  • Bước 1: Chọn 2 ô B2 và B3
  • Bước 2: Nhấn lên tab tên Data
  • Bước 3: Chọn Data Validation -> chọn tiếp Data Validation trên list sổ xuống -> xuất hiện hộp thoại
  • Bước 4: Tại Allow ta chọn List
  • Bước 5: Tại Source ta gõ vào giá trị Nam,Nữ
  • Bước 6: Nhấn nút OK
  • Bước 7: Nhấn vào ô B3 -> ta được kết quả như hinh 2. Đến đây là hoàn tất cách tạo danh sách trong excel.

Cách tạo danh sách - list box trong excel

Hình 1: Cách tạo danh sách – list box trong excel

ex-02

Hình 2: Kết quả sau khi tạo

Bài viết được thực hiện trên Excel 2007.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

9 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *