Cú pháp hàm NOW trong excel

Hàm NOW trong excel giúp trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống (tức là ngày hiện tại của máy tính). Nếu định dạng của ô là kiểu General trước khi bạn nhập hàm NOW() vào thì kết quả của ngày giờ hiện tại sẽ tự động được chuyển sang định dạng ngày giờ.

Cú pháp hàm NOW trong excel:

=NOW()

Ví dụ: bên dưới là ví dụ cho hàm NOW(), ví dụ bên dưới sử dụng MS Excel 2007. Ngày giờ hiện tại của hệ thống là 11 giờ 31 phút ngày 7 tháng 9 năm 2014.

Cú pháp hàm NOW trong excel

Hàm này rất dễ sử dụng, ngoài ra bạn có thể tham thảo thêm hàm TODAY() để so sánh sự khác biệt giữa hàm NOW() và hàm TODAY().

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *