Tài liệu HTML5 và CSS3 – phần 1

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hiện nay HTML5 và CSS3 được Webmaster dùng rất phổ biến trên các website vì những tính năng mới của nó mang lại sự ưu cho website cũng hỗ trợ Seo tốt hơn. Trong bài viết này sẽ giới thiệu các bạn Tài liệu HTML5 và CSS3 – Phần 1 do đại học FTP biên soạn. Trong phần này sẽ giới thiệu tổng quan về các thành phần mới trong HTML5 và CSS3.

Nguồn: FTP University.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *