Ebook hướng dẫn cài đặt Red hat 5

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hệ điều hành Red Hat là một bản phân phối Linux được phát triển bởi công ty Red Hat và mục tiêu hướng tới thị trường thương mại. Red Hat Enterprise Linux được phát hành cho các phiên bản máy chủ x86, x86-64, Itanium, PowerPC và IBM System z, và các phiên bản máy tính để bàn cho x86 và x86-64. Ebook sau này sẽ hướng dẫn cài đặt Red hat 5 từ CD Rom.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *