Ebook hướng dẫn cài đặt Red hat 8

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài viết trước đã giới thiệu ebook cài Ebook hướng dẫn cài đặt Red hat 5, bài viết này tiếp tục giới thiệu đến các Ebook hướng dẫn cài đặt Red hat 8. Trong tài liệu này vừa hướng dẫn cài đặt, cấu hình hệ điều hành Red hat, cài đặt font chữ, bảo mật hệ thống, biên dịch kernel,…

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *