Tài liệu hướng dẫn biên dịch nhân Linux – Biên dịch Linux kernel

FavoriteLoadingAdd to favorites

Kernel Linux (Nhân linux) là một thành phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux, nó quyết định khả năng vận hành và bảo mật của Linux. Biên dịch kernel hay cât nhật kernel là một việc làm rất cần thiết đối với hệ điều hành Linux. Bài viết này xin chia sẻ Tài liệu hướng dẫn biên dịch nhân Linux – Biên dịch Linux kernel

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *