Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Fedora

Ebook hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Fedora sẽ giới thiệu tổng quan về hệ điều hành Fedora: hướng dẫn cài đặt, sử dụng hệ thống tập tin trên Linux, quản lí người dùng, quản lí tiến trình, quản lí các gói phần mềm và hướng dẫn sử dụng một số tiện ích trên HĐH Fedora…

Nguồn: Đại học Mở

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *