Tài liệu hướng dẫn sử dụng shell Linux

FavoriteLoadingAdd to favorites

Tài liệu hướng dẫn sử dụng shell Linux giúp người đọc làm quen các lệnh cơ bản trong shell, các loại shell trên linux, hướng dẫn sử các biến môi trường, các cấu trúc trong lập trình shell và hướng dẫn sử dụng trình soạn vi, một chương trình soạn thảo rất mạnh và hữu ích trong lập trình shell trên Linux.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *