Tài liệu kiến trúc Unix và Linux

FavoriteLoadingAdd to favorites

Tài liệu này hướng dẫn tổng quan về kiến trúc Unix và Linux: các hệ thống tệp tin trên unix, tổng quan về tiến trình, cấu trúc tiến trình, quản lí tiến trình, liên lạc giữa các tiến trình, lập trình và Lập trình mạng trên Unix. Tài liệu này rất thích hợp cho những bạn muốn tìm hiểu về hệ điều hành nguồn mở Unix và Linux, đặc biệt với những bạn quan tâm đến lập trình trên Linux.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *