Tài liệu tự học sử dụng Linux – Tài liệu linux

FavoriteLoadingAdd to favorites

Tài liệu giới thiệu tổng quan về hệ điều hành Linux giúp người đọc làm quen với hệ thống tập tin trên Linux, các câu lệnh, tiện ích quản lí file thư mục, tài liệu cũng có hướng dẫn lập trình shell cơ bản, cài đặt Linux chạy song song với Window. Tài liệu tự học sử dụng Linux do tác giả Kostromin V. A viết và tác giả Phan Vĩnh Thịnh dịch.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *