Bitlocker trên Window 7 – Lab window 7 (3)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bitlocker trên Window 7 là một tính năng được tích hợp trên window 7 giúp tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu bằng cách mã hóa trên các phương tiện lưu trữ usb, Hdd,..người dùng muốn trên cập phải nhập mật khẩu. Bài Lab này hướng dẫn kích hoạt và cấu hình Bitlocker trên window 7 – thuộc bộ Lab window 7 của Nhất Nghệ.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *