Cấu hình Firewall Window 7 – Lab Window 7 (6)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài Lab hướng cấu hình Firewall Window 7, dùng Windows Firewall Advanced Security Snap-in cấm truy cập internet

Lab window 7 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *