Ngăn chặn user sử dụng phần mềm – Lab window 7 (5)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài lab này hướng dẫn cấu hình ngăn chặn user sử dụng phần mềm trên window 7 như cal.exe, yahoo messenger, skype,…bằng cách sử dụng Software Restriction PoliciesApplication Locker.

Lab window 7 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *