Tính năng mới trên Internet Explorer 8 – Lab window 7 (4)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Internet Explorer 8 được tích hợp trên window 7. Bài Lab này sẽ khảo sát một số tính năng mới trên Internet Explorer 8 như tính năng lưu cookie Inprivate Browsing, tính năng lọc các website độc hại SmartSreen Filter, xác định một vị trí trên bản đồ bằng Web accelerators,…

Lab window 7 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *