User account control trên window 7 – Lab window 7 (2)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bộ Lab Window 7 của Nhất Nghệ. Bài Lab này hướng dẫn khảo sát tính năng User account control trên window 7: Thay đổi thông số UAC, khảo sát các UAC Notificaions level, tắt tính năng UAC

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *