Bài 1: Hello Android – Ebook lập trình Android của ĐH KHTN

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài trước đã chia sẻ Tài liệu lập trình Android của ĐH KHTN – Module 3. Bài viết này xin chia sẻ tiếp Bài 1: Hello Android – Ebook lập trình Android của ĐH KHTN. Nội dung bài này bao gồm: Giới thiệu tổng quan lịch sử phát triển hệ điều hành Android, các phiên bản Android, môi trường làm việc, kiến trúc của Android, ngôn ngữ liệu trình cho Android, cài đặt môi trường cho Android,…

Nguồn: ĐH KHTN.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *