Bài 2: Các thành phần ứng dụng trên Android – Ebook lập trình Android

FavoriteLoadingAdd to favorites

Nội dung bài các thành phần ứng dụng trên Android – Ebook lập trình Android bao gồm: Activity, View, Service, Broasdcast Receiver, Intent, Content Provider, Notification, ứng dụng Android và cơ chế hoạt động, Activity và vòng đời ứng dụng,…

Nguồn: ĐH KHTN.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *