Bài 4 – Tài nguyên ứng dụng cơ bản trên Andriod

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài viết trước đã chia sẻ  bài 3 – View và các điều khiển cơ bản trên Andriod . Bài này xin chia sẻ tiếp nội dung bài 4 – Tài nguyên ứng dụng cơ bản trên Andriod của ĐH KHTN bao gồm:  khái niệm tài nguyên và tính tương thích, định nghĩa tài nguyên, truy xuất tài nguyên, tài nguyên Alias,…

Nguồn: ĐH KHTN.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *