Bài 5 – Intent trên Andriod – Tài liệu lập trình Android

FavoriteLoadingAdd to favorites

Intent trên Andriod được sử dùng để truyền tải thông điệp, yêu cầu một hành động xử lý từ thành phần được gọi. Intent được dùng trong 3 trường hợp chính: khởi động Activity, khởi động Service, chuyển thông điệp đến Broadcast receiver. Để hiểu chi tiết hơn về Intent mời các bạn xem ebook Intent trên Andriod – Tài liệu lập trình Android  của ĐH KHTN.

Nguồn: ĐH KHTN.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *