Lập trình window phone – Module 2 – ĐH KHTN

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài viết trước đã chia sẻ tài liệu lập trình window phone – Module 1, trong bài viết này xin chia sẻ tiếp Module 2 – Lập trình window phone của ĐH KHTN. Nội dung lập trình window phone – Module 1 bao gồm: giới thiệu window phone, tìm hiểu XAML và các control cơ bản trong WP, các control nâng cao trong window phone, các loại ứng dụng và chuyển trang trong WP, data binding cơ bản,…

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *