Lập trình window phone – Module 3 của ĐH KHTN

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài viết trước đã chia sẻ tài liệu lập trình window phone – Module 2, trong bài viết này xin chia sẻ tiếp Module 3 – Lập trình window phone của ĐH KHTN. Nội dung lập trình window phone – Module 1 bao gồm: page transition amination, multimedia, drawing, cảm ứng chạm đa điểm, bản đồ và định vị, lập trình đồng bộ và bất đồng bộ, background agent, live tiles, lock screen,…

Nguồn: ĐH KHTN

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *