Lập trình window phone – Module 3 của ĐH KHTN

Bài viết trước đã chia sẻ tài liệu lập trình window phone – Module 2, trong bài viết này xin chia sẻ tiếp Module 3 – Lập trình window phone của ĐH KHTN. Nội dung lập trình window phone – Module 1 bao gồm: page transition amination, multimedia, drawing, cảm ứng chạm đa điểm, bản đồ và định vị, lập trình đồng bộ và bất đồng bộ, background agent, live tiles, lock screen,…

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *