Tài liệu lập trình Android của ĐH KHTN – Module 2

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài viết trước đã chia sẻ tài liệu lập trình Android của ĐH KHTN – Module 1. Bài viết này xin chia sẻ tiếp Module 2 trong bộ tài liệu lập trình Android của ĐH KHTN. Module 2 bao gồm: View và các điều khiển cơ bản, tài nguyên ứng dụng và hình ảnh trên Android, Asset – SharePreference – bộ nhớ thiết bị, Adapter và AdapterView, Fragment,…

Nguồn: ĐH KHTN

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *