Tài liệu lập trình ASP.NET – Module 2 – ĐH KHTN

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài viết trước đã chia sẻ Module 1 – Tài liệu lập trình ASP.NET của ĐH KHTN. Bài viết sẻ xin chia sẻ thêm Module 2 của Tài liệu lập trình ASP.NET – ĐH KHTN. Nội dung bao gồm: tính thừa kế và tính đa hình của class, tổng quan về SQL server, ngôn ngữ SQL, tổng quan ADO.Net và kết nối CSDL, mô hình kết nối, mô hình ngắt kết nối, XML cơ bản, LINQ cơ bản, entity Framework,…

Nguồn: ĐH KHTN

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *