Tài liệu lập trình IOS tiếng việt – Module 1 của ĐH KHTN

FavoriteLoadingAdd to favorites

Lập trình IOS cũng là một trong những ngành lập trình di động hái ra nhiều tiền cho các lập trình viên di động do đó được nhiều bạn trẻ chọn theo học. Trong bài viết này xin cho sẻ tài liệu lập trình IOS tiếng việt – Module 1 của ĐH KHTN. Nội dung của module 1 bao gồm: Giới thiệu Objectice-C và lập trình ứng dụng IOS, kiểu dữ liệu, xây dụng ứng dụng IOS, cấu trúc điều khiển, hướng đối tượng trong Objectiec-C, các điều khiển cơ bản, lưu dữ liệu dạng tập hợp, đọc ghi tập tin, Scrollview và page control.

Nguồn: ĐH KHTN.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *