Điểm khác biệt của Office 2010 so với các phiên bản khác là nó đã hỗ bản 64bit. Ngoài ra nó còn cải tiến nhiều tính năng khác