Office 2016 là phiên bản mới nhất của phần mềm văn phòng của Microsoft với rất nhiều cải tiến về giao diện và tính năng để đáp ứng