SSH secure shell client 3.2.9 là phần mềm SSH cho Linux hỗ trợ kết nối đến server Linux thông qua giao thức SSH, như các bạn đã biết