Video hướng dẫn ôn tập kết thúc môn và giải đề thi excel

Video trước hướng dẫn giải bài tập ôn Excel tổng hợp. Video này hướng dẫn ôn tập kết thúc môn và giải đề thi excel.

Ôn tập kết thúc môn và giải đề thi excel – Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=UYztbtfg2pM

DOWNLOAD P1

Ôn tập kết thúc môn và giải đề thi excel – Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=eAn9yuIOv6Y

DOWNLOAD P2

Nguồn: sưu tầm từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *