Video hướng dẫn sử dụng các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID và Hàm SumIf

FavoriteLoadingAdd to favorites

Video trước hướng dẫn sử dụng Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or trong excel. Video này hướng dẫn sử dụng các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID và Hàm SumIf trong excel 2003.

Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID và Hàm SumIf trong excel – Phần 1

Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID và Hàm SumIf trong excel – Phần 2

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn sưu tầm từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *