Video hướng dẫn sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu

Video trước hướng dẫn Ôn Tập Hàm Vlookup, Hlookup trong excel. Video này hướng dẫn sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu trong excel.

Sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu trong excel 2003- Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=ziC5ta9yigY

Sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu trong excel 2003 – Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=8UwX7TpCwCI

Nguồn: Sưu tầm từ Internet

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *