Video hướng dẫn sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu

Video trước hướng dẫn Ôn Tập Hàm Vlookup, Hlookup trong excel. Video này hướng dẫn sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu trong excel.

Sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu trong excel 2003- Phần 1

Sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu trong excel 2003 – Phần 2

Nguồn: Sưu tầm từ Internet

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *