Các thao tác cơ bản trên tiến trình của Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn các thao tác cơ bản trên tiến trình của Fedora như quản các tiến trình, xem thông tin, liệt kê, tạo và xóa tiến trình.

https://www.youtube.com/watch?v=q37tyisM770
Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *