Cài đặt và cấu hình Samba trên CentOS – LAB LPI 2 (16)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Samba là dịch trên hệ điều hành Linux, Unix dùng để chia sẻ tài nguyên File, máy in trên hệ thống Linux cho các máy tính WindowSamba cũng chạy trên giao thức SMB ( Server Meassage Block) giống như Window. Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình Samba trên CentOS – LAB LPI 2 (16) do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *