Cài đặt và cấu hình DHCP trên CentOS – LAB LPI 2 (2)

FavoriteLoadingAdd to favorites

LAB LPI 2 của Nhất Nghệ gồm 41 Video: Video này hướng cài đặt và cấu hình dich vụ DHCP trên HĐH CentOS, do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *