Cài đặt và cấu hình samba swat global – LAB LPI 2 (24)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Video trước hướng cấu hình Samba trên CentOS bằng cách chỉnh sửa trực tiếp file cấu hình smb.conf. Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình samba swat global gói quản trị samba qua giao diện web giúp cấu hình Samba đơn giản hơn do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *