Cấp quyền truy xuất tài nguyên web cho người dùng – Lab Fedora phần 2

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài trước đã hướng dẫn Tạo website cho người dùng trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình cấp quyền truy xuất tài nguyên web cho người dùng trên Fedora.

Cấp quyền truy xuất tài nguyên web cho người dùng (cơ bản)

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *