Cấu hình Apache web server – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Giới hạn truy cập FTP trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình Apache web server trên Fedora.

https://www.youtube.com/watch?v=lKg9pUdv51M
Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *