Cấu hình dịch vụ trên Fedora qua web bằng webmin – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập môi trường login web cho người dùng trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên Fedora qua web bằng webmin.

https://www.youtube.com/watch?v=Y79cUCxosuo&list=PLi1t1aCL78k5rVgc3oxKh_iQBRUlwwMUo
Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *