Cấu hình NAT Out Iptable trên CentOS – LAB LPI 2 (13)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Video trước đã hướng dẫn cài đặt và cấu hình các rule cơ bản của Iptable. Video này hướng dẫn cấu hình NAT Out Iptable trên CentOS để cho các máy Client trong mạng nội bộ có thể truy cập ra ngoài Internet do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *