Cấu hình Samba share write only (tt) – LAB LPI 2 (21)

Video này tiếp tục hướng dẫn Cấu hình Samba share write only với các option nâng cao do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *