Cấu hình samba share write read – LAB LPI 2 (22)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Video trước hướng dẫn cấu hình Samba share write only.  Video này hướng dẫn Cấu hình Samba share write read cho phép client quyền đọc, chỉnh và xóa do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *