Cấu hình samba swat global advanced – LAB LPI 2 (25)

Video trước hướng dẫn cài đặt và cấu hình cơ bản Samba Swat Global. Video này hướng dẫn Cấu hình samba swat global Advanced chỉnh các options share nâng cao cho Samba do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *