Cấu hình samba share bằng swat – LAB LPI 2 (26)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Video trước hướng dẫn cấu hình samba swat global advanced. Video này hướng dẫn cấu hình samba share bằng swat giúp chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *