Cấu hình Web Alias trên Apache – LAB LPI 2 (5)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Web Alias hay còn gọi là Virtual Directory dùng để ánh xạ đường dẫn cục bộ (không nằm trên DocumentRoot) thành đường dẫn http. Video này hướng dẫn Cấu hình Web Alias trên Apache do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *