Chương trình Shell tạo IP Alias – Lab Fedora core phần 1

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài trước đã hướng dẫn một số bài toán cơ bản trên Shell .Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn làm chương trình Shell tạo IP Alias trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *