Giới hạn truy cập FTP – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Tạo nhiều FTP site trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn giới hạn truy cập FTP trên Fedora.

https://www.youtube.com/watch?v=eBX-mrQ_R_s
Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *