Giới hạn truy cập FTP – Lab Fedora phần 2

FavoriteLoadingAdd to favorites

Bài trước đã hướng dẫn Tạo nhiều FTP site trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn giới hạn truy cập FTP trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *