Giới thiệu mô hình mạng Linux – LAB LPI 2 (1)

FavoriteLoadingAdd to favorites

LAB LPI 2 của Nhất Nghệ gồm 41 Video: Video này giới thiệu tổng quan mô hình mạng Linux Lab LPI 2, do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *