Hướng dẫn cài đặt máy in, modem và cạt mạng trên Fedora – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn tìm hiểu Text mode và một số lệnh căn bản của fedora, bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn cài đặt máy in modem và cạt mạng trên Fedora…

https://www.youtube.com/watch?v=SGML6h39Gyo

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *