Samba tích hợp AD và DNS (Phần 2) – LAB LPI 2 (28)

FavoriteLoadingAdd to favorites

Video trước hướng dẫn cài đặt và cấu hình DNS server trên máy Linux để phân giải tên cho Domain controller. Samba tích hợp AD và DNS (Phần 2) – LAB LPI 2 (28) – Video này hướng tạo các record trên DNS server Linux cho Domain Controller do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *