Thiết lập DNS quản lý dự phòng – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thiết lập DNS quản lý nhiều miền con trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập DNS quản lý dự phòng trên Fedora bằng phần mềm mã nguồn mở Bind.

https://www.youtube.com/watch?v=crQSdjy07iU
Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *